Nuestras cookies

Usamos cookies para ofrecerte una mejor experiencia con contenido personalizado, anuncios relevantes y mejora de funcionalidades. Al permitir todas, estás aceptando el uso y la políticas de cookies. Recuerda que puedes administrar tus preferencias cuando lo desees.

¿Qué aprenderé?

Mae’r BA Cymraeg, Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus yn cyrraedd anghenion myfyrwyr a chyflogwyr yr unfed ganrif ar hugain. Dengys yr ystadegau fod ein graddedigion yn llwyddo i gael swyddi proffesiynol o safon, a hynny o fewn ychydig fisoedd i raddio. Mae ein cysylltiadau o fewn y diwydiant ledled Cymru a Phrydain yn golygu eich bod yn cael y cyfle i gyfarfod a thrafod eich dyfodol gyda rhai o gyflogwyr mwyaf blaenllaw y Deyrnas Unedig.Mae’r BBC, S4C, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cymraeg i Oedolion Gwent, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cronfa’r Loteri Fawr a Chyngor Sir Caerfyrddin ymhlith y sefydliadau a’r cwmnïau sy’n cyflogi ein graddedigion.O ran y Gymraeg, mae gwahanol fathau o fodiwlau y gelli di eu dilyn yn Abertawe. Mae gennym:- fodiwlau iaith (e.e. Iaith a Chymdeithas; Cyfieithu; Gweithio mewn Dwy Iaith; Sgiliau Iaith); - modiwlau llenyddiaeth (e.e. Drama’r Gymraeg; Canu Protest; O Ddafydd ap I Mererid Hopwood; Gwlad Beirdd a Storïwyr); - modiwlau ar bolisi a chyfraith iaith (e.e. Statws y Gymraeg; Y Gymraeg, Datganoli a’r Gyfraith; Amlddiwylliannedd a’r Gymraeg). O ran y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, bydd y cwrs yn dy helpu i ddatblygu dealltwriaeth gref o ddamcaniaethau yn y meysydd hyn. Byddi di hefyd yn datblygu ymwybyddiaeth o ddatblygiadau cyfredol a newidiol a’r effaith y maent yn ei chael ar gymdeithas a’r byd busnes.Byddi’n cael dy ddysgu gan ddarlithwyr sy’n derbyn bri rhyngwladol am eu gwaith ymchwil ac sy’n arwain yn eu meysydd. Yn yr asesiad REF diwethaf, barnwyd bod 100% o waith ymchwil y staff o safon ryngwladol neu’n uwch na hynny. Mae dau Brifardd ac enillwyr Llyfr y Flwyddyn ymhlith aelodau o staff Adran y Gymraeg. At hyn, mae ein campws dafliad carreg yn unig o’r traeth ac eto i gyd wedi ei leoli mewn dinas fywiog. Yn Abertawe, ceir y gorau o’r ddau fyd! Am ragor o wybodaeth: https://www.swansea.ac.uk/cy/celfyddydauardyniaethau/adran-y-gymraeg/ neu https://www.swansea.ac.uk/mediastudies/**Rydym yn gwarantu y cewch gynnig amodol ar gwrs ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd gofynion y pwnc yn berthnasol. Dewch draw i’n Diwrnod Agored nesaf neu cysylltwch am ragor o wybodaeth.**

¿En cuál departamento estoy?

Languages, Translation and Media

Opciones de estudio

a tiempo completo (4 )

Costos de estudio
£15.400,00 (US$ 18.645) por año
Esta es una tarifa fija

*El precio que se muestra es una referencia, por favor verificar con la institución

Fecha de inicio

25 Septiembre 2023

Lugar

Singleton Park Campus

Singleton Park,

Swansea,

SA2 8PP, Wales

Requerimiento de entrada

Para estudiantes de Estados Unidos

Students are expected to have achieved the minimum of 550 – 600 (or 1650 – 1800 overall) with an IELTS 6.0 with 5.5 in each part of the test (or equivalent).

Puede haber diferentes requisitos de IELTS en función del curso elegido.

Opciones de Pathways

Ofrecidos por otras alianzas

Esta universidad acepta cursos de Pathways de
  • The College, Swansea University
AÑADIR A MIS FAVORITOS

Acerca de Swansea University

Swansea University es una universidad de campus dual que cuenta con una excelente enseñanza, investigación y un destacado apoyo a los estudiantes.

  • Top 30 universidades de investigación del RU. (REF 2014-21).
  • Premiada Oro en el Marco de Excelencia Docente (TEF).
  • 15°, Perspectiva Profesional, Complete University Guide 2021
  • Entre los 10 lugares más seguros para estudiar en el RU.

Ponte en contacto