Nuestras cookies

Usamos cookies para ofrecerte una mejor experiencia con contenido personalizado, anuncios relevantes y mejora de funcionalidades. Al permitir todas, estás aceptando el uso y la políticas de cookies. Recuerda que puedes administrar tus preferencias cuando lo desees.

¿Qué aprenderé?

Mae’n bosibl astudio'r cwrs hwn ar gampws SA1 Abertawe neu ar ein campws yng Nghaerfyrddin, yn ddibynnol ar ba leoliad sy’n well gan y myfyriwr. Mae Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar yn rhaglen radd arloesol, lawn amser dros dair blynedd i’r rheini sydd â diddordeb mewn darganfod sut mae plant ifanc yn datblygu ac yn dysgu. Cyflwynir y cwrs mewn amgylchedd cefnogol a deniadol ac mae'n archwilio pob agwedd ar les a datblygiad cyfannol plant.Bydd myfyrwyr yn archwilio amrywiaeth eang o bynciau'n ymwneud ag addysg a gofal blynyddoedd cynnar, gyda ffocws ar agweddau ar blentyndod megis datblygiad cyfannol, lles, chwarae, llythrennedd, diogelu plant, dysgu yn yr awyr agored a chynhwysiant. Mae cyfleoedd i ddatblygu gwybodaeth am arfer a damcaniaeth addysg a gofal blynyddoedd cynnar, a fydd yn rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth lawn a chytbwys o’r pwnc. Yn ogystal â chynnwys academaidd, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â gweithgareddau dysgu sy’n archwilio'r agweddau ymarferol ar ddarpariaeth y blynyddoedd cynnar drwy ddysgu ymarferol, gan wneud cysylltiadau rhwng damcaniaeth ac arfer. Bydd y dysgu’n digwydd drwy drafodaethau grŵp, gweithdai, ymweliadau astudio yn ogystal â darlithoedd er mwyn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ystod o bynciau perthnasol. Hefyd mae ymweliadau preswyl dewisol ag ardaloedd eraill o’r DU a thramor.Mae amser wedi’i gynnwys i’ch galluogi i wirfoddoli mewn sefydliadau blynyddoedd cynnar, os dymunwch hynny, er mwyn datblygu a chyfoethogi’ch datblygiad proffesiynol a chyflogaeth yn y dyfodol. Os oes gennych gymhwyster blynyddoedd cynnar eisoes ac yn dymuno ychwanegu at eich cymhwyster i radd BA (Anrh) lawn, mae mynediad uniongyrchol yn bosibl gyda’r radd hon a gellir trafod hyn gyda’r Tiwtor Derbyn.

¿En cuál departamento estoy?

Childhood, Youth and Education Studies

Opciones de estudio

a tiempo completo (3 )

Costos de estudio
£13.500,00 (US$ 16.460) por año
Esta es una tarifa fija
Fecha de inicio

25 Septiembre 2023

Lugar

SA1 Waterfront Campus, Swansea

UWTSD,

Kings Road,

Swansea,

SA1 8AL, Wales

a tiempo completo (3 )

Costos de estudio
£13.500,00 (US$ 16.460) por año
Esta es una tarifa fija
Fecha de inicio

25 Septiembre 2023

Lugar

Carmarthen Campus

College Road,

Carmarthen,

Carmarthenshire,

SA31 3EP, Wales

Requerimiento de entrada

Para estudiantes de Estados Unidos

Students need to have SAT Reasoning Tests (formerly SAT 1) – 550 in all three parts plus 550 in any SAT Subject tests (formerly SAT 2) AND Advanced Placement Tests (AP) grades 3 or above in 2 / 3 subjects.

Puede haber diferentes requisitos de IELTS en función del curso elegido.

AÑADIR A MIS FAVORITOS

Ponte en contacto